||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

REALIZACJA MARSZAŁKOWSKIEJ INICJATYWY SOŁECKIEJ W GMINIE ŚWIERCZÓW

Na terenie Gminy Świerczów sukcesywnie przebiega realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W 2020 roku Rady Sołeckie 7 sołectw  podjęły uchwały w sprawie wyboru zadania realizowanego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, do realizacji w 2020 roku 4 sołectwa (Dąbrowa, Miejsce, Świerczów, Zbica) oraz do realizacji w 2021 roku 3 sołectwa (Gola, Wężowice, Miodary). W tym roku Gmina Świerczów otrzymała dotację w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań w tych 4 sołectwach. Wkład własny ze środków gminy wynosi zaś 5 000,00 zł (po 1 250,00 zł) na każde sołectwo.

W sołectwie Dąbrowa w bieżącym roku zaplanowano utwardzenie placu na cmentarzu komunalnym – zadanie to jest w trakcie realizacji i współfinansowane jest również ze środków funduszu sołeckiego. W sołectwie Miejsce zaplanowano zakup namiotów, ławek i stolików do integracji mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia dokonano zakupu 2 kompletów namiotów oraz 4 kompletów ław do wykorzystania podczas organizacji różnego rodzaju wydarzeń i imprez na terenie sołectwa. Natomiast zadanie realizowane przez sołectwo Świerczów polega na zagospodarowaniu placu zabaw w ramach którego zostały zamówione urządzenia zabawowe na plac (m.in.: huśtawka, bujak, karuzela itp.) oraz panele edukacyjne- zadanie zrealizowane.

Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wszystkie przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane do końca października bieżącego roku.

Gmina Świerczów planuje także złożenie kolejnego wniosku w 2021 roku  o dofinansowanie w 2021 roku dla następnych 4 sołectw o łączną maksymalną możliwą do otrzymania pulę środków w wysokości 20 000,00 zł, przy czym 1 sołectwo musi jeszcze dokonać wyboru przedsięwzięcia do realizacji w 2021 roku w realizowanego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

     

   Skarbnik  Gminy Świerczów

Mateusz Bieniek