||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Podpisanie umowy marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej 2020

W dniu 11 marca  2020 r. Wójt Gminy – Pani Barbara Bednarz – podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Opolskiego – Panem Andrzejem Buła, w wyniku której sołectwa: Dąbrowa, Miejsce, Świerczów i Zbica otrzymały po 5.000,00 zł w ramach programu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. Dodatkowo jeszcze w budżecie gminy zabezpieczono po 1.250,00 zł na każde sołectwo.

W związku z powyższym sołectwa mogą już podjąć działania zgłoszonych zadań w ramach inicjatywy sołeckiej.

umowa_inicjatywa_solecka.jpeg