||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022

Ruszyła pierwsza edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Gmina Świerczów z sukcesem przystąpiła do pierwszej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020, w ramach której sołectwa Gminy Świerczów mogą otrzymać środki na realizację wybranych przez siebie przedsięwzięć. Wartość dofinansowania wynosi 5 000,00 zł na każde sołectwo. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka jest programem 3-letnim (2020-2022) w ramach której każda gmina w danym roku może ubiegać się o środki dla maksymalnie 1/3 sołectw. Gmina Świerczów składając wniosek dla 4 sołectw (Dąbrowa, Miejsce, Świerczów, Zbica) w 2020 r. ubiegała się o maksymalne możliwe dofinansowanie. Złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany a następnie w dniu 17.02.2020 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego. Z w/w środków planuje się realizację następujących zadań:

Zadanie 1 – Utwardzenie placu na cmentarzu komunalnym - sołectwo Dąbrowa,

Zadanie 2 – Zakup namiotów, ławek i stolików oraz krzeseł do integracji mieszkańców sołectwa – sołectwo Miejsce,

Zadanie 3 – Zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Świerczów,

Zadanie 4 – Remont toalety w budynku świetlicy wiejskiej – sołectwo Zbica.

Zadania te zostały wskazane przez mieszkańców poszczególnych sołectw podczas zebrań wiejskich, na których Wójt Gminy – Pani Barbara Bednarz – zadeklarowała, że ze środków budżetu Gminy zostaną wygospodarowane dodatkowe środki na wkład własny. Z budżetu gminy wyasygnowano po 1 250,00 zł dla każdego sołectwa. Realizacja zadań rozpocznie się po podpisaniu stosownych umów o przekazaniu dotacji (w miesiącu marcu) i potrwa do końca października. Pozyskane środki niewątpliwie przyczynią się do poprawy infrastruktury, zwiększenia aktywności i integracji społecznej czy zwiększenia funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.

W kolejnych latach Gmina Świerczów złoży kolejne wnioski dla pozostałych sołectw. Każde sołectwo w okresie tych 3 lat uzyska dofinansowanie, co jest zagwarantowane w programie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.