||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

na wolne stanowisko urzędnicze 

ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że zakończono procedurę naboru na w/w stanowisko, w wyniku której nie dokonano rozstrzygnięcia naboru.

 

Uzasadnienie:

Do ogłoszonego naboru nie wpłynęła żadna oferta.

Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.

 

Wójt Gminy   
mgr Barbara Bednarz

 

Świerczów, dnia 25 listopada 2020 r.