||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pomoc dla mieszkańców i Seniorów

Drodzy Seniorzy pozostańcie w domach!

Nie zostaniecie pozostawieni sami sobie!
             

Została uruchomiona dedykowana dla seniorów infolinia pod numerem telefonu 22 505 11 11. Dzwoniąc pod ten numer telefonu osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia.

Zadanie realizowane jest przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom, ale też pomogą w obowiązkach domowych czy po prostu porozmawiają z osobą starszą.

Ponadto informuję, że osoby, które chcą otrzymać  zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłek  muszą spełnić kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej, które wynosi: 1 051,50 zł,  natomiast osoby, które pragną skorzystać z zasiłku celowego na podstawowe potrzeby (środki higieny osobistej, leki) kryterium kwalifikujące osobę do pomocy wynosi: 701,00 zł - zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019r.  poz. 1507 z póżn.zm.)

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie, tel. 77 419 61 23.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz