||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, 26.10.2020 r.

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

dot. zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana) - roboty budowlane poprawkowe (branża budowlana) Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna) Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości:

 Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana) - 118 772,27 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 27/100).

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna) - 10 833,29 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 29/100).

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna) - 63 835,57 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 57/100).

 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach na poszczególne zadania:

 

Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana)

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

 

1

 

T.R.B. Piotr Tronina

ul. Bukowa 14

42-160 Krzepice

 

 

219 783,87 zł

 

 

31.03.2021 r.

 

 

60 m-cy

 

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

2

ZAKŁAD DEKARSKI

Mariusz Lis

ul. Osiedle 9a

56-400 Oleśnica

134 786,19 zł

31.03.2021 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna)

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

TM INSTAL USŁUGI HYDRAULICZNE

Tomasz Mekitów

ul. Reymonta 2c/7

46-100 Namysłów

13 234,10 zł

31.03.2021 r.

36 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

K.S. Energy

Krzysztof Sitek

ul. Lipowa 1

Biestrzykowice

46-112 Świerczó

40 385,00 zł

31.03.2021 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

2

 

T.R.B. Piotr Tronina

ul. Bukowa 14

42-160 Krzepice

108 535,20 zł

31.03.2021 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz