||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

V Pytania do przetargu „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, 23.10.2020 r.

 

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

W dniu 23.10.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana)

- roboty budowlane poprawkowe (branża budowlana)

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna)

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 

Pytanie:

Z związku z zamiarem przystąpienia do przetargu chciałem  się zapytać, czy należy dublować proces obliczenia wyprodukowanej energii dla Budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach?

 

 

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie dot. zadania pn. "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach" informuję, że biorąc pod uwagę stan istniejący oraz brak podziału na różnych odbiorców, czy elektronikę zamontowaną na kotle, dodatkowe montowanie ciepłomierza byłoby zdublowaniem możliwości określenia ilości wyprodukowanej energii. Zaleca się rezygnację z montażu ciepłomierza. W związku ze stanem faktycznym instalacji zaleca się wykonanie izolacji termicznej rurociągów w pomieszczeniu piwnicy.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz