||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zmiana taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świerczów

UWAGA!

Zmiana taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świerczów

 

Informuję, iż z dniem 22.10.2020 r. wchodzi w życie nowa taryfa na ścieki i wynosi 9,22 zł +8% Vat. Taryfa została zatwierdzona na podstawie decyzji nr GL.RZT.70.20.2020 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Szczegółowa informacja jest dostępna pod adresem:

http://bip.swierczow.pl/download/attachment/10779/decyzja-glrzt70202020.pdf

 

 

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Świerczów