||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie.Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach.

W 2013 r. szkoła w Bąkowicach przeszła generalny remont obejmujący przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku. Zadanie realizowane było w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”

Wymieniono na nowe wszystkie instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. We wszystkich salach i na korytarzach wymieniono podłogi, lampy, okna i drzwi, wygładzono ściany, a lamperie wykonano z tynku żywicznego. Przebudowano sanitariaty dla uczniów i pomieszczenia kuchenne, dostosowując je do obowiązujących przepisów. Zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania na eko-groszek, został także obieg ciepłej wody. Przebudowano kominy wentylacyjne, ocieplono ściany zewnętrzne oraz wykonano opaskę i chodnik z kostki brukowej. Szkoła zyskała nowy, jakże okazały wygląd.

Całkowita wartość zadania to 970 608,13 zł. W tym dofinansowanie z RPO WO 2007-2013 wyniosło 475 580,98 zł.

Dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko wizerunek zewnętrzny szkoły, zmniejszą się również koszty jej utrzymania, choćby poprzez oszczędności na opale czy energii elektrycznej.

Nadmienić należy również, że w ramach tego samego projektu dofinansowano także przeprowadzony w 2008 r. remont i termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie. Wartość tego zadania wyniosła 568 558,26 zł a dofinansowanie z RPO WO 2007-2013 to 286 230,76 zł.

Zatem cały koszt przedmiotowego projektu wyniósł 1 539 166,39 zł z dofinansowaniem w wysokości 761 811,74 zł.

Teraz wszyscy uczniowie naszej gminy mają jednakowe warunki do nauki i rozwoju.

 
termomodernizacja 1.jpeg
termomodernizacja 2.jpeg
termomodernizacja 3.jpeg
termomodernizacja 4.jpeg