||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

IV Pytania do przetargu „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, 22.10.2020 r.

 

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

W dniu 21.10.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana)

- roboty budowlane poprawkowe (branża budowlana)

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna)

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 

Pytania:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana), proszę o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania.

 

Pytanie nr 1

Zadnie nr 1 obejmuje swym zakresem 3 przedmiary

1. roboty do zakończenia

2. roboty poprawkowe A/P

3. schody wewnętrzne remont

Podczas wizji lokalnej poinformowano mnie, że jeden  z załączonych przedmiarów "Schody wewnętrzne – remont", nie jest zakresem zadania nr 1 proszę o pisemną informację na ten temat, czy należy do wyceny uwzględniać te prace?

Pytanie nr 2

Po przeprowadzanej wizji lokalnej stwierdzam, że istniejące tynki w dużej mierze są odspoinowane od ścian. Czy mamy uwzględnić zbicie i wykonanie nowych tynków (ok. 50%) w wycenie, czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania pewnych prac na podstawie protokołów konieczności i rozliczenia ich osobno?

 

Pytanie nr 3

Ściany posiadają liczne nierówności widoczne gołym okiem (typu wypukłości, wklęśnięcia, krzywizny narożników), których nie da się zniwelować jednokrotną gładzią jak przewiduje punkt 7 i 8 przedmiaru "Roboty poprawkowe po A/P". Czy należy to zignorować i wykonać gładzie, czy należy to wyrównać w celu uzyskania estetycznego wyglądu ścian?

 

Odpowiedzi:

Odpowiadając na pytania dot. zadania pn. "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach" informuję, że:

Ad. 1. Schody wewnętrzne nie wchodzą w zakres zadania i nie należy tego przedmiaru wyceniać w ofercie.

Ad. 2. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Ad. 3. Gładzie należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz