||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

II Pytania do przetargu „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, 19.10.2020 r.

 

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

W dniu 15.10.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana)

- roboty budowlane poprawkowe (branża budowlana)

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna)

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 

 

Pytania:

 

Szanowni Państwo zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz podanie numeru kontaktowe do osoby, z którą mogę się umówić na przeprowadzenie wizji na obiekcie.

Pytanie 1.

W SIWZ rozdział 3 pkt 3.5 ppkt 5) widnieje zapis "Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskami pozwalającymi Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowania po zakończeniu całości robót". Proszę o doprecyzowanie, czy dokumenty (w tym pomiary i badania) będą tyczyć się tylko tych elementów prac, które objęte są przedmiarami, czy też może całości inwestycji i co w przypadku, gdy jakiś błąd popełniony w trakcie poprzednich działań będzie miał wpływ na efekt końcowy w tym na pomiary, przeglądy itp. Jak będzie rozliczane zadanie, jeśli trzeba będzie dodatkowo wykonać prace naprawcze powstałe w wyniku wcześniej popełnionego błędu.

 

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie dot. zadania pn. "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach" informuję, że dokumenty, w tym pomiary i badania będą dotyczyć tylko elementów prac objętych przedmiarami. Prace należy wycenić tak, aby można było wykonać ewentualne prace naprawcze powstałe  w wyniku wcześniej popełnionego błędu.

Dane kontaktowe do osoby, z którą można się umówić na przeprowadzenie wizji na obiekcie:

Michał Hnat, nr tel. 77 419 61 70 wew. 17

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz