||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Pytania do przetargu „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, 19.10.2020 r.

 

RIM.271.02.2019/2020.MH

 

W dniu 13.10.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” Zadanie nr 1 – roboty budowlane do wykonania i zakończenia (branża budowlana)

- roboty budowlane poprawkowe (branża budowlana)

Zadanie nr 2  - roboty do zakończenia (branża sanitarna)

Zadanie nr 3 – roboty do zakończenia (branża elektryczna)

 

Pytania:

 

Proszę o sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót dot.: "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach", ponieważ zauważyłem znaczące braki w pozycjach przedmiarowych względem dokumentacji projektowej. W przedmiarach nie uwzględniono między innymi stolarki okiennej, obniżenia piwnic, izolacji fundamentów, okablowania, podania ilości rur cwo i innych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów tak, aby potencjalny wykonawca miał wszystko czarno na białym co jest bardzo istotne przy tak rozbudowanym zakresie prac. Tak sporządzona i niedoprecyzowana dokumentacja wprowadza w błąd oferenta. Uprzejmie proszę w imieniu swoim i innych potencjalnych wykonawców o uzupełnienie przedmiarów.

 

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie dot. zadania pn. "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach" informuję, że przedmiary obejmują roboty do zakończenia i poprawkowe, które należy wycenić w ofercie. Nadmieniam, iż prace te pozostają do wykonania po zejściu z placu budowy poprzedniego Wykonawcy.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz