||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Uwaga Rolnicy!

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

 

Informujemy, że wnioski o szacowanie strat spowodowanych przez suszę rolnicy mogą składać tylko poprzez aplikację publiczną. Producent rolny korzystając z własnego Profilu Zaufanego loguje się do aplikacji gdzie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie. Wprowadzone do aplikacji dane są automatycznie weryfikowane przez system z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, a także w zakresie zasięgu i zakresu suszy z danymi pochodzącymi z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wynikających z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakładce: Niekorzystne Zjawiska Atmosferyczne -> Szacowanie suszy od 2020 r., link https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r.

Natomiast inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, gradobicie, deszcz nawalny, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę  w wyniku których nastąpiły szkody należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Świerczowie pok.nr 6 lub na nr tel. 77 4196170    wew. 17 w terminie  do 10 dni od wystąpienia zjawiska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakładce: Niekorzystne Zjawiska Atmosferyczne   link:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-pozostalych-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych.

 

 

Michał Hnat
Przewodniczący
Komisji Wojewody ds. szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie Gminy Świerczów