||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa

We wrześniu 2011 roku Gmina Świerczów złożyła poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Opolszczyzna” wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa”. Powyższy wniosek opiewał na kwotę 475 000,00 zł. W dniu 20 lutego 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej całkowity koszt zadania wyniósł ponad 263 000,00 zł z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 wyniesie ponad 182 000,00 zł
Na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji składa się wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, wykonanie boiska trawiastego w miejscu istniejącego asfaltowego, renowacja boiska do koszykówki, wykonanie chodników oraz parkingów z kostki brukowej oraz wykonanie drewnianej altany, a także zamontowanie nowego oświetlenia zewnętrznego.

IMG_6140.jpeg IMG_6141.jpeg IMG_6154.jpeg IMG_6636.jpeg IMG_6634.jpeg