||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pomoc dla osób chcących założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne

OWES dla Subregionu Północnego to partnerstwo tworzone przez PROFES Spółdzielnię Socjalną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. Posiadamy akredytację w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomagamy osobą chcącym założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) tj. spółdzielnię socjalną, stowarzyszenie czy fundację prowadzącą działalność gospodarczą, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną.

 

OFERUJEMY m.in.:

  • doradztwo w zakresie kluczowym, biznesowym, specjalistycznym (księgowym, podatkowym, finansowym, prawnym, marketingowym, zamówień publicznych, osobowym),
  • dotację inwestycyjne w wysokości do 24 000 zł brutto/osobę oraz wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/ m-c/osobę na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego lub przystąpienie osób do już istniejącego PS.
  • wsparcie branżowe (spotkania branżowe, vouchery szkoleniowe)

 

Pomagamy od momentu zawiązania się grupy inicjatywnej, poprzez weryfikację pomysłu i jego rentowności, założenia firmy i również później w trakcie jej działania.

Wspieramy także istniejące stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne m.in: poprzez pomoc w zakresie pozyskiwania środków na ich działanie oraz ekonomizowanie tych podmiotów.

 

CAŁOŚĆ WSPARCIA JEST BEZPŁATNA!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

PROFES Spółdzielnia Socjalna

ul. Zamkowa 6 lok. 28, 46- 200 Kluczbork, tel. 77 414 45 11,

www.prof-es.pl, biuro@prof-es.pl