||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Kanalizacja w Świerczowie oddana do użytku

W miesiącu styczniu 2012 r. została zakończona inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Świerczów w ramach projektu pn. "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - lokalizacja Świerczów" realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Łącznie wybudowano 13268 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Wykonano również 111 szt. przyłączy do budynków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 6 szt. przyłączy kanalizacji ciśnieniowej. Zainstalowane zostały trzy główne pompownie ścieków.
Łączny koszt inwestycji to 3.942.888,16 zł w tym dofinansowanie z PROW wyniesie 2.262.641,00 zł.
Inwestycja jest objęta 5 – letnią gwarancją, która obejmuje również przyłącza kanalizacyjne do budynków.
Od 1 lutego 2012 r. ścieki płyną w nowej kanalizacji, a w miesiącu marcu użytkownicy sieci otrzymają pierwsze faktury za odprowadzone ścieki.

                   IMG_0638.jpeg IMG_0632.jpeg Kanalizacja 006.jpeg

           Kanalizacja 015.jpeg Kanalizacja 025.jpeg Kanalizacja 058.jpeg