||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

PARTNERSTWO NA 307 - podpisanie umowy

„PARTNERSTWO NA 307”

 

Dnia 21 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Rychtalu przedstawiciele samorządów z województwa opolskiego: Powiat Namysłowski, Miasto i Gmina Namysłów, Gmina Domaszowice, Gmina Świerczów oraz Gmina Wilków oraz z województwa wielkopolskiego: Gmina Rychtal, Powiat Kępiński, Miasto i Gmina Kępno, Gmina Baranów oraz Gmina Trzcinica podpisali list intencyjny dotyczący współpracy międzygminnej i międzypowiatowej w ramach projektu pn. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych z pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, leżących w powiatach kępińskim i namysłowskim, poprzez integrację działań podmiotów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie terytorialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzajemnie.

wysyłka_1.jpeg
wysyłka_2.jpeg