||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

III Pytania do przetargu „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”

Świerczów, 10.09.2020 r.

 

 

RIM.271.02.2020.MH

 

 

W dniu 07.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”

 

Pytania:

 

  1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (nie skanów) np. pdf, ath, kst.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej.

 

Tadeusz Bezwerchny                      
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie