||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania do przetargu „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”

Świerczów, 10.09.2020 r.

 

 

RIM.271.02.2020.MH

 

 

W dniu 03.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”

 

 

Pytania:

 

  1. Dot. poz. 22, 23 przedmiaru robót budowlanych – skrzydła drzwiowe brak w przedmiarze ościeżnic do tych skrzydeł – czy należy w wycenie ująć te ościeżnice?

 

Odpowiedź: W wycenie należy ująć ościeżnice drzwiowe.

 

  1. Dot. poz. 49 przedmiaru robót budowlanych – konstrukcje stalowe lekkie – proszę podać więcej danych technicznych – jakie parametry i rysunek.

 

Odpowiedź: Ciężar konstrukcji z rur prostokątnych wynosi 749,28 kg.

W załączeniu rysunek.

 

  1. Dot. poz. 12 przedmiaru robót branży sanitarno – elektrycznej – instalacja pompy ciepła – brak opisu technicznego lub projektu – proszę podać jakie parametry i rysunek, czy należy wykonać tą instalację?

 

Odpowiedź: Pompa ciepła solanka-woda o mocy 28,8 kW typ BW/BWS komplet jednostka główna, źródło dolne odwierty min. 7 o głębokości do 100 m, rozdzielacz i sterowanie. Po stronie Wykonawcy jest osiągnięcie właściwej wydajności źródła niskiego parametru poparte badaniem końcowym.

W załączeniu rysunek  - usytuowanie jednostki głównej.

 

  1. Dot. poz. 94 przedmiaru robót sanitarno – elektrycznej – montaż instalacji PV 10 kW kpl – odnawialne źródła ciepła solary – brak opisu w projekcie – proszę podać parametry techniczne i rysunek oraz czy należy wykonać tę instalację?

 

Odpowiedź: Instalacja składa się z 30 modułów o wydajności minimalnej 330W, inwertera 3-fazowego ON-GRID o mocy 10 kW, podkonstrukcji i okablowania. Po stronie wykonawcy jest wystąpienie do dostawcy i odbiorcy energii w zakresie montażu dwukierunkowego licznika ciepła.

W załączeniu rysunek nr E4 lokalizacja paneli PV.

 

  1. Dot. poz. 95, 96, 97 przedmiaru robót branży sanitarno – elektrycznej – rozdzielnia główna, T1, T2 – proszę o rysunek co powinny zawierać rozdzielnie.

Odpowiedź: Rozdzielnie wykonać zgodnie ze schematami rys. E5, E6, E7 (rozdzielnie: główna, kotłownia i wentylatornia).

W załączeniu rysunek.

 

  1. Dot. poz. 126, 127 przedmiaru robót branży sanitarno – elektrycznej – pomiary instalacji odgromowej – czy należy wykonać same pomiary tej instalacji, czy inwestor przewidział wymianę tej instalacji? brak w przedmiarze.

 

Odpowiedź: Do wszystkich urządzeń wykonać połączenia wyrównawcze i końcowe pomiary instalacji. Nie planuje się wymiany instalacji odgromowej.

 

  1. W projekcie i w opisie technicznym jest wzmianka o położeniu kostki brukowej, brak w przedmiarze – czy należy wykonać te prace?

 

Odpowiedź: Kostkę należy uzupełnić po wykonaniu schodów zewnętrznych w nowym położeniu – wyjście z pomieszczeń piętra ok. 6m².

 

  1. W projekcie technicznym jest mowa o remoncie dachu pokrytego papą termozgrzewalną – czy należy wykonać remont dachu?

 

Odpowiedź: Remont dachu (naprawa miejscowa) w zakresie niezbędnym przy przejściu instalacji przez dach.

 

  1. Na rysunkach w projekcie jest pokazana elewacja, czy inwestor zaplanował jej remont?

 

Odpowiedź: Naprawa elewacji południowej docieplonej w poziomie parteru po wykonaniu nowych otworów okiennych (pustaki szklane) i zamurowaniu istniejącego otworu drzwiowego – wyjście z części sportowej ok. 7,0m².

 

 

Tadeusz Bezwerchny                      
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

 

Załączniki:

PDFAd. 2 GOK Ścianka sceny rysunek.pdf
PDFAd. 3 Lokalizacja pompy ciepła PWS1.pdf
PDFAd. 4 RysunekE4.pdf
PDFAd. 5 Rozdzielnia główna.pdf
PDFAd. 5 rozdzielnia kotłownia.pdf
PDFAd. 5 rozdzielnia wentylatornia.pdf