||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Tradycja naszym dziedzictwem

Realizatorem projektu pod tytułem „Tradycja naszym dziedzictwem” był  Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie. Umowę na realizację tego projektu podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w dniu 30 maja 2012 roku.
Projekt był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wyniósł  24 654,10 zł. 
Głównym celem operacji było  umożliwienie mieszkańcom gminy Świerczów kultywowania i pielęgnowania tradycji oraz zwyczajów poprzez organizację warsztatów i zakup stroi ludowych.
  W  ramach tego projektu trzy zespoły ludowe działające na terenie naszej gminy zostały  wyposażone w stroje stylizowane na ludowe. Są to dziecięcy zespół taneczny „Halka” z Bąkowic, chór „Echo” z Goli i Wężowic oraz Chór „Dąbrowianki”  z Dąbrowy.
Ponadto „Dzieci z Grodźca” uczestniczyły w warsztatach plastycznych „Wyplatanie z wikliny”i „Rękodzieło artystyczne – wykorzystanie darów natury” , w warsztatach kulinarnych „Dawne smaki a dzieciaki” oraz w  warsztatach tkackich na prawdziwych krosnach tkackich.

festyn rodzinny świerczów 2012.jpeg IMG_6474.jpeg warsztaty tkackie.jpeg zespół taneczny.jpeg