||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag."

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
od 2.000 do 5.000 euro

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
  2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 20.10.2020 r.
  3. Wartość zamówienia: 8 178,86 zł (netto) ustalona na podstawie: Warunków dofinansowania ze środków NFOŚiGW.
  4. Wartość zamówienia w euro  1 915,73 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 1euro = 4,2693 zł.
  5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: A. Paduch
  6. Data ustalenia wartości zamówienia 18.09.2019 r.
  7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Inne kryteria

( wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto

 

1.

Jopek Dawid

Jopek Recykling

ul. Przemysłowa 12

63-330 Fabianów

---------

9 295,44 zł / 10 039,08 zł

2.

P.P.H.U. PAKCER sp.j.

E. Rurynkiewicz – A. Litwinowicz

ul. Porcelitowa 2

49-130 Tułowice

----------

20 120,00 zł / 21 729,60 zł

 

  1. Informacje uzyskano w dniu 28.08.2020 r.
  2. Wybrano wykonawcę nr 1 Jopek Dawid Jopek Recykling ul. Przemysłowa 12, 63-330 Fabianów
  3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrana została oferta najkorzystniejsza finansowo.

 

Notatkę sporządziła: A. Paduch

Wójt Gminy Świerczów       
28.08.2020 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)