||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Remonty świetlic w Zbicy, Grodźcu i Wężowicach

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wyremontowano świetlice w Zbicy, Grodźcu i Wężowicach.
Operacja pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica” obejmowała swym zakresem remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont pieca grzewczego, remonty posadzek oraz wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 41 500,02 zł, w tym dofinansowanie sięgające 70% kosztów kwalifikowalnych wyniesie 23 111,09 zł.
W ramach kolejnego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec” sfinansowano następujące prace: zmiana pokrycia dachowego na przybudówce, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, roboty malarskie, remonty posadzek, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 39386,07 zł w tym dofinansowanie sięgające również 70% kosztów kwalifikowalnych wyniesie 22 414,84 zł.
Natomiast trzecie zadanie dot. operacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice”. Całkowita wartość zadania wyniosła 43 626,78 zł, natomiast dofinansowanie 23 032,66 zł.
Remont świetlicy polegał na odnowieniu wnętrza świetlicy poprzez częściową naprawę tynków, malowaniu, wymurowaniu ścianek działowych, wymianie istniejących okien stalowych pojedynczo szklonych na okna PCV z szybami o zwiększonej izolacyjności, naprawie sufitu. Wykonano również wymianę pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej cementowej z dużymi ubytkami na nową dachówkę. Roboty elewacyjne objęły drobne uzupełnienia tynku i malowanie. Wykonano również utwardzenie dojścia do świetlicy z nawierzchni żużlowo-gruzowej na kostkę brukową.

Świetlica w Wężowicach przed remontem
Świetlica w Wężowicach po remoncie
Świetlica w Zbicy przed remontem
Świetlica w Zbicy po remoncie
Świetlica w Grodźcu przed remontem
Świetlica w Grodźcu po remoncie