||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego do produkcji na użytek własny na terenie Powiatu Namysłów - stan na dzień 01.08.2020 r.

Lp. Nazwisko i imię
lekarza weterynarii
Adres
siedziby
Kontakt
telefoniczny
1. lek. wet. Bończyk Andrzej

Andrzej Bończyk
ul. 1-go Maja 9
46-100 Namysłów

tel. 77 410 19 30
kom. 602 138 210
2. lek. wet. Piotr Skrzypczak

Piotr Skrzypczak
ul. 1-go Maja 9
46-100 Namysłów

tel. 77 410 19 30
kom. 602 138 213
3. dr n. wet. Andrzej Szrom Andrzej Szrom
Starościn
ul. Kluczborska 43
46-112 Świerczów
kom. 606 994 956