||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "żłobki na opolszczyźnie"

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejŻłobki na Opolszczyźnie”.

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego, a także przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy z woj. opolskiego.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in. diagnozę potrzeb, plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, współpracę publiczno-prywatną (w tym pozyskiwanie partnerów prywatnych i społecznych), wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakość opieki, analizę rynku i plan marketingowy w gminie, działania promocyjne, elementy dialogu motywującego, metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców ofertą gminy, a także system zarządzania inwestycjami w gminie.

Szkolnie będzie prowadził Pan Tadeusz Konarski: trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych. Były inspektor ds. oświaty, wieloletni dyrektor jednostki obsługi finansowej placówek oświatowych.

Realizacja szkoleń odbywa się według następującego schematu:

  • szkolenia dla przedstawicieli podmiotów publicznych - 24 godz. dydaktyczne (3 dni x 8 godz. dyd.)
  • szkolenia dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych - 32 godz. dydaktyczne (2 zjazdy szkoleniowe po 2 dni x 8 godz. dyd.)

Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, bezpłatne miejsce parkingowe oraz zakwaterowanie w hotelu o wysokim standardzie.

Szkolenia realizujemy w Hotelu Weneda w Opolu. Dla uczestników korzystających z zakwaterowania, zapewniamy możliwość korzystania z atrakcji jakimi dysponuje hotel.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

 

DOCKarta zgłoszeniowa.doc