||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Organizacja pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021 w warunkach epidemii

Główny Inspektor Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotował wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Na ich podstawie dyrektorzy mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. 

Jednocześnie przypominamy, że w zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Aktualne, obwiązujące wytyczne znajdują się w załącznikach poniżej. 

Do połowy sierpnia GIS, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia ogniska zakażenia na terenie szkoły lub poważniejszego wzrostu zachorowań na danym terenie. W połowie sierpnia rozpoczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Wkrótce opublikowane zostaną również niezbędne akty prawne, a także dodatkowe materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii. 

 

 

Zachęcam Państwa do śledzenia specjalnej zakładki na stronie internetowej MEN „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. Wszystkie kluczowe informacje będziemy także przekazywać za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. 

 

Załączniki:

PDFWytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020.pdf
PDFWytyczne_zlobki_przedszkola_III_aktualizacja.pdf