||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO. DOT.: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie ul. Parkowa 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:   „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie ul. Parkowa 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie ul. Staszica 8, w roku szkolnym 2020/2021”, przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

 

2. W dniu 16.07.2020 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków;

- GROSZEK TRANS Zbigniew Groszek Radomierowice ul. Wiejska 8a/4, 46-030 Murów;

- GM CONSULTING Marcin Groszek ul. Małgorzaty 9, 45-680 Opole;

- Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 Namysłów.

 

 

3. W terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 1200 przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto            [za 1 km]

Cena brutto        [za 1 km]

Uwagi

1.

GM CONSULTING Marcin Groszek

Radomierowice

ul. Wiejska 8a/4

46-034 Murów

4,40 zł

4,75 zł

-----

2.

Firma Wielobranżowa

Bartosz Dorociak

ul. Kolejowa 34

46-113 Wilków

4,49 zł

4,85 zł

-----

3.

Biuro Podróży

NALEPA TRAVEL

Agnieszka Nalepa

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów

3,70 zł

4,00 zł

-----

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wybrano ofertę nr 3 Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1 46-100 Namysłów jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

 

Świerczów, 30.07.2020 r.

Sporządziła: A. Paduch

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

Wójt Gminy Świerczów     
30.07.2020 r. Barbara Bednarz