||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO. DOT.: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie..."

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie i Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2020/2021”.

2. W dniu 10.07.2020 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole.

- Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. ul. Krakowska 51/15, 45-018 Opole.

- Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1 46-100 Namysłów.

 

3. W terminie do dnia 24.07.2020 r. do godziny 1200  przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto          [za 1 bilet]

Cena brutto        [za 1 bilet]

Uwagi

1.

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51/15

45-018 Opole

85,00 zł

91,80 zł

--------

2.

Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów.

60,19 zł

65,00 zł

---------

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrano ofertę nr 2 Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1 46-100 Namysłów  jako najkorzystniejszą finansowo  spośród  złożonych ofert.

 

 Świerczów, 27.07.2020 r.

 Sporządził: A. Paduch

 

Wójt Gminy Świerczów       
27.07.2020 r. Barbara Bednarz   

(Data i podpis Kierownika jednostki)