||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. ZAPYTANIA CENOWEGO NA.: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie

Świerczów, dnia 16.07.2020 r.

 

RIM.7021.49.2020.MH

 

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego na „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2020/2021”.

 

 Pytanie:

 

1. Czy w ofercie należy wskazać cenę biletu miesięcznego normalnego, czy ulgowego? Jeżeli ulgowego to z jaka ulgą?

2. Jaka będzie faktyczna ilość przewożonych dzieci oraz jakimi ulgami ustawowymi będą objęte?

3. Czy ilość uczniów będzie się zmieniała w zależności od miesiąca?

4. Co w przypadku zmiany ilości przewożonych dzieci – czy Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego taką samą kwotą co miesiąc, czy będzie ona zależna od ilości zamówionych biletów?

5. Czy wśród przewożonych osób będą też przedszkolaki, które nie ukończyły 6 roku życia?

6. Czy w postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty, czy konieczne jest posiadanie jakichś specjalnych uprawnień, zezwoleń, umiejętności (licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, itd.?

 

Odpowiedź:

 

Ad.1. Wskazana w ofercie cena ma być ceną biletu ulgowego dla uczniów, którym przysługuje ulga.  Ulgą ustawową objęte powinny być dzieci w okresie rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (6 latki) oraz dzieci ze szkół podstawowych.

Ad.2. Faktyczna ilość przewożonych dzieci to 87. Odpowiedź dot. ulg ustawowych j. w.

Ad.3. Na przestrzeni roku może wystąpić zmienność zamawianych biletów < 4. Jednakże należy przewidzieć, że zmienność ilości uczniów może być uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej przez COVID-19.

Ad.4. Kwota będzie uzależniona od ilości zamówionych biletów. Zamawiający zobowiązany będzie do przedstawienia Wykonawcy pisemnej propozycji zmian w ilości dzieci w formie aneksu do umowy.

Ad.5. Wśród przewożonych dzieci będą również przedszkolaki: 13 (6 lat) oraz 26 poniżej 6 roku życia.

Ad.6. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany będzie świadczyć usługę z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz stosować się do komunikatów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz