||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

PIENIĄDZE DLA SZKOŁY W DĄBROWIE I BĄKOWICACH

Gmina Świerczów w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarła umowę z Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty Panem Michałem Siek w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach podpisanej umowy szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe w wysokości, odpowiednio:

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach – 34 144,59 zł,

- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – 60 810,79 zł.

Pozyskane środki łącznie w wysokości 94 955,38 zł stanowią 80% wartości programu, pozostałe 20% tj. 23 738,85 zł stanowią środki własne Gminy Świerczów. Całkowity koszt zadania wynosi 118 694,23 zł.

W ramach umowy stołówki szkolne zostaną doposażone w brakujący lub zniszczony sprzęt kuchenny do kuchni i jadalni, co z pewnością ułatwi przygotowywanie posiłków, a w konsekwencji poprawi komfort ich spożywania. Ponadto w Szkole Podstawowej w Dąbrowie zostanie wykonany remont kuchni, który poprawi standard funkcjonowania kuchni.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz