||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

EFS2.jpeg     EFS1.jpeg

Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Publiczne Gimnazjum w Świerczowie również korzysta z pieniędzy unijnych w ramach systemowego projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. Rozpoczął się on w listopadzie 2010 i potrwa do końca roku szkolnego. Wartość tego projektu to 71 012,50 zł

W ramach tego projektu zorganizowane zostaną:

·         Zajęcia pozalekcyjne jako koła zainteresowań – chemiczne, geograficzne, fizyczne, europejskie, języka angielskiego.

·         Pomoc dydaktyczno-wyrównawcza z języka polskiego oraz matematyki.

·         Zajęcia sportowo-rekreacyjne.

·         Warsztaty pedagogiczne, psychologiczne oraz zawodoznawcze.

·         Wyjazdy z uczniami na basen do Namysłowa i Wrocławia, do cementowni w Opolu, na lodowisko w Opolu, do Instytutu Chemii i Fizyki Uniwersytetu Opolskiego oraz do Chorzowa i na Festiwal Nauki do Opola.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego