||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „MOJA WODA”

Od 1 lipca b.r. można składać wnioski na otrzymanie dotacji dla przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe i roztopowe w ramach programu „Moja Woda”, którego celem jest złagodzenie skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymującej deszczówkę. Jest to program, który pozwala na sfinansowanie instalacji przydomowych retencji. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte inwestycje, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

- instalacja rozsączająca,

- zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

- zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

- zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

- zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Dofinansowaniu podlegają koszty poniesione od dnia 1.06.2020 r. do 30.06.2024 r. O dotacje mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z wykonanym kompletnym systemem orynnowania dachu. Program realizowany jest w latach 2020-2024, natomiast wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Szczegółowe zasady programu oraz wnioski można pobrać w portalu beneficjenta na stronie internetowej:  https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda. Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Świerczów to skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz