||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Najlepszy z Najlepszych

najlepszy_z_najlepszych_2020.jpeg

Jednorazowe stypendium Wójta Gminy Świerczów pn. „Najlepszy z Najlepszych”  przyznawane jest uczniom klas VIII zamieszkałych na terenie gminy Świerczów i uczących się w naszych szkołach.  Stypendium przyznawane jest za:

- wyniki w nauce i zachowaniu,

- osiągnięcia w olimpiadach i konkursach,

- osiągnięcia sportowe,

- aktywną działalność społeczną.

W minionym roku szkolnym 2019/2020 najlepszy wynik osiągnęła uczennica Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach – Agata Hryczyszyn uzyskując I miejsce i stypendium w wysokości 1 000 zł. Symboliczny czek wyróżnionej uczennicy wręczyła Pani Wójt Barbara Bednarz wraz z listem gratulacyjnym. Gratulacje zostały wręczone również rodzicom.

Agata Hryczyszyn.jpeg

Drugą nagrodę otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej w Dąbrowie – Oliwer Filipowicz  uzyskując II miejsce i stypendium w wysokości 700 zł. Symboliczny czek wyróżnionemu uczniowi wręczyła Pani Zastępca Wójta Alicja Piasecka wraz z listem gratulacyjnym. Gratulacje zostały wręczone również rodzicowi.

Oliwer Filipowicz.jpeg

Składam serdeczne gratulacje wyróżnionym uczniom i ich rodzicom, za uzyskanie wspaniałych wyników oraz powodzenia w rekrutacji do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz