||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Futbolowa Gmina Świerczów

 EFS2.jpeg EFS1.jpeg

1 września 2010 roku Gmina Świerczów rozpoczęła realizację projektu pn. „Futbolowa Gmina Świerczów”, który w całości finansowany jest z Poddziałania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 W ramach tego projektu:

  • Zorganizowano szkolenie dla piętnastu osób z terenu gminy Świerczów z zakresu nabycia uprawnień kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz członka służby informacyjnej. Szkolenie to odbyło się w grudniu 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie i wszystkie osoby biorące w nim udział pomyślnie zdały egzamin i uzyskały certyfikaty z uprawnieniami kierowników do spraw bezpieczeństwa i członków służby informacyjnej.
  • W październiku 2010 r. zatrudniono trenera z kwalifikacjami, który prowadzi treningi dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świerczów oraz zakupiono sprzęt sportowy dla potrzeb tych treningów.
  • Zakupiono oświetlenie na boiska sportowe w Starościnie i Świerczowie niezbędne do przeprowadzania zajęć w porach popołudniowych.

Projekt będzie trwał do końca kwietnia 2011 r. a jego całkowita wartość wyniesie 46 350,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego