||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Świerczów na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Magdalena Szramowska zamieszkała w Bielicach.

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Szramowska otrzymała najwyższą ilość punktów wykazując się najlepszą wiedzą do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Świerczów, spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

 

Świerczów, dnia 24.06.2020 r.