||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Urzędzie Gminy Świerczów:

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty.

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez Panią Justynę Krasoń zam. Grodziec.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 26.06.2020 r.o godz. 900

w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, w sali narad.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

Świerczów, dnia 19.06.2020 r.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia

  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy

  • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy

  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych
    w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej.