||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Świerczowskie Przedszkolaki

EFS2.jpeg     EFS1.jpeg                                    

Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W dniu 1 września w Publicznym Przedszkolu w Świerczowie w ramach w/w podziałania rozpoczął się projekt pn. „Świerczowskie Przedszkolaki”, który potrwa aż do 30 czerwca 2012 r. Całkowita wartość projektu opiewa na sumę 285 438,00 zł.

Efektami realizacji w/w operacji będą:

  • Wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2 godz. (przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.00).
  • Kontynuacja prowadzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu w Świerczowie oraz dodatkowe jego wyposażenie.
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci.
  • Poprawa atrakcyjności przedszkola.
  • Wyposażenie przedszkola w nowe materiały dydaktyczne.
  • Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu.
  • Rozszerzenie działań edukacyjnych placówki.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy wychowanków.
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego