||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Świerczów:

Na ogłoszony konkurs wpłynęło pięć ofert.

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez n/w osoby:
1. Magdalena Szramowska zam. Bielice;
2. Tomasz Korzeń zam. Namysłów;
3. Aleksandra Brycka zam. Świerczów;
4. Justyna Wojtowicz zam. Namysłów.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 24.06.2020 r. o godz. 900

w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, w sali narad.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

Świerczów, dnia 15.06.2020 r.

 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia
  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
  • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy
  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych
  • w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej.