||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 0050/59/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/2020

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 ust.4, art. 18 ust.1 pkt 2, ust.2 i 3 oraz art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U z 2019 r. poz.1728 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Świerczów w następującym składzie:

1) Michał Hnat - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

2) Dorota Klisowska- Topoła - koordynator gminny,

3) Paweł Anuszkiewicz – członek.

§ 2. Gminne Biuro Spisowe w Świerczowie powołuje się w celu realizacji zadań zgodnie z ''Instrukcją organizacyjną do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku''.

§ 3. Siedzibą Biura jest Urząd Gminy Świerczów, który zapewnia obsługę finansowo-organizacyjną Biura.

§ 4. Gminne Biuro Spisowe powołane jest na czas przeprowadzenia spisu rolnego i ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadań określonych w ''Instrukcji organizacyjnej do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku'' tj. do dnia 30 listopada 2020 roku.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

 

 

PDFZarządzenie nr 0050-59-2020 z dnia 8 czerwca 2020.pdf