||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Szczęśliwe Przedszkolaki

KL.jpeg      EFS.jpeg
 
W dniu 01.09.2009 roku w Publicznym Przedszkolu w Świerczowie rozpoczęto realizację projektu  

pn. „Szczęśliwe Przedszkolaki”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Efekty realizacji w/w projektu:
  • Wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2 godz. (przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.00)
  • Otworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu w Świerczowie
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci
  • Poprawa atrakcyjności przedszkolne
  • Wyposażenie przedszkola w nowe materiały dydaktyczne
  • Rozszerzenie działań edukacyjnych placówki
  • Zwiększenie poziomu wiedzy wychowanków
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci

Projekt realizowany jest od 01.09.2009 roku do 30.06.2010 roku

Wartość projektu wynosi 79 999,00 zł.