||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROGRAM ZDALNA SZKOŁA+

pasek_unia_zdalna_szkola_loga.png

Sukcesem zakończyła się aplikacja o rządowe środki na zakup sprzętu komputerowego.

Gmina Świerczów otrzymała dofinansowanie w kwocie 44 699,24 zł na zakup 7 laptopów oraz 30 tabletów. Jest to kolejne wsparcie w zakup sprzętu komputerowego, który otrzymają szkoły podstawowe z terenu gminy, tj.: Szkoła Podstawowa w Świerczowie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie oraz Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach celem wykorzystania przez nauczycieli i uczniów przy realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Środki na zakup sprzętu komputerowego pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I, Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach” ZDALNA SZKOŁA+.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz