||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIII edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020".

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs ma inspirować i tworzyć płaszczyznę odniesienia dla naśladowców, opiera się na założeniu, że na wsi powinna działać zdrowa rywalizacja oparta na dobrych projektach. Podstawowym osiągnięciem realizowanego od 22 lat konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w poprawę jakości życia, poprzez realizację wielu inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

W tym roku konkurs obejmował będzie dwie kategorie:
1. Najpiękniejsza Wieś
2. Najlepszy projekt odnowy wsi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 czerwca br. Jednak prosimy o zgłaszanie zainteresowanych do Sekretariatu Urzędu Gminy do dnia 19 czerwca.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej w plikach do pobrania.
Ze względu na duże zmiany wprowadzone w regulaminie, prosimy o dokładne zapoznanie sie z aktualnie obowiązującym regulaminem.

UWAGA-WAŻNE! Gminy proszone są jednocześnie o przesłanie samej wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca br. na adres e-mail: odnowawsi@opolskie.pl

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowi realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Pliki do pobrania:

PDFPismo Pana Marszałka A. Konoplki zapraszające do udziału w konkursie.pdf
PDFRegulamin konkursu_Piękna Wieś Opolska 2020_wersja_KSOW.pdf
DOCKarta zgłoszenia do konkursu PWO 2020 zał 1.doc
DOCFormularz klauzuli informacyjnej RODO zał 2.doc
DOCOświadczenie przekazanie zdjęć Konkurs PWO 2020 zał 3.doc