||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dopłaty 2020 - oświadczenia do 8 czerwca 2020 roku

PROW logo.png
 
doplaty2020.jpeg
 

 

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w roku bieżącym mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca br. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca br, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii,

od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

W dniu 16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. Oświadczenia należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Namysłowie ul. Piłsudskiego 3.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.arimr.gov.pl./