||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości

 Kapitał.jpeg EFS.jpeg

Od 1.09.2008 roku rozpoczęto realizację  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości” dotyczący Poddziałania POKL 9.1.2 czyli Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie tym uczestniczą trzy szkoły z naszej gminy: Publiczne Gimnazjum w Świerczowie i Szkoły Podstawowe w Bąkowicach i Dąbrowie.
W ramach tego zadania:
  • zostaną zorganizowane 33 grupy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, w których uczestniczyć będzie 220 uczniów,
  • zostanie zorganizowanych 31 klubów zainteresowań, w których uczestniczyć będzie 364 uczniów,
  • szkoły zostaną wyposażone w nowy sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne,
  • zostaną zorganizowane 4 wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze,
  • rozwiną się indywidualne zainteresowania uczniów,
  • rozwiną się wszystkie umiejętności kluczowe zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
Projekt realizowany  od 1.09.2008 roku do 30.06.2009 roku, a jego wartość wynosi 188.795,00 złotych.