||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Premia dla młodego rolnika

PROW logo.png mlody rolnik.jpeg

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej o wartości nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia gruntów nie może być większa niż 300 ha.

Wnioski można składać w formie papierowej w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Namysłowie ul. Piłsudskiego 3, jak również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolskim Oddziale Regionalnym ul. Wrocławska 170 lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą

Więcej informacji na stronie http://www.arimr.gov.pl./.