||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

K O M U N I K A T dla uczniów i ich rodziców

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w dniu 15 maja br. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:

    zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia od 25 maja br. istnieje możliwość pracy szkół i placówek oświatowych, w tym:

  •     zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z przedszkola oraz dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  •     organizacji konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, a od dnia 1 czerwca br. dla uczniów wszystkich klas.

Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola lub szkoły należy do rodzica.


Więcej informacji przekażą Państwu i uczniom – dyrektorzy i nauczyciele poszczególnych placówek.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz