||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Harmonijna i elastyczna współpraca członków społeczności przedszkolnej szansą na sukces dzieci

 Kapitał.jpeg EFS.jpeg
Od 1.09.2008 roku rozpoczęto realizację  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Harmonijna i elastyczna współpraca członków społeczności przedszkolnej szansą na sukces dzieci” dotyczący poddziałania 9.1.1 POKL czyli Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach tego projektu:
• praca Publicznego Przedszkola w Świerczowie zostanie wydłużona o 2 godz. zwiększając przystępność placówki,
• przedszkole zostanie wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne,
• poprawi się atrakcyjność przedszkola,
• rozszerzy się działania edukacyjne placówki,
• zwiększy się poziom wiedzy wychowanków,
• rozwiną się indywidualne zainteresowania dzieci.
Projekt realizowany  od 01.09.2008 roku do 31.07.2009 roku, a jego wartość wynosi 51.361,00 zł.