||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

zmiana_organizacji_ruchu.jpeg
 

Z dniem 20 maja 2020r. zmiana organizacji ruchu w Świerczowie ul. Szkolna.

Zostaje wprowadzony ruch jednostronny od skrzyżowania z ulicą Brzeską (od strony Banku Spółdzielczego) w kierunku do Przedszkola.

Ruch drogowy od strony Urzędu Gminy do ulicy Ogrodowej będzie odbywał się w obu kierunkach.