||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

UWAGA ROLNICY!!!

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w dniu 22.04.2020 r. gmina otrzymała informację o pozytywnej ocenie wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w grudniu 2019 r. Wobec powyższego, niezwłocznie po dokonaniu formalności związanych z podpisaniem umowy rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

O kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia rolnicy będą informowani na bieżąco.