||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat Specjalny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu dotyczący środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

KOMUNIKAT SPECJALNY

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu

podaje wytyczne dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

 

  • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1900 ze zm.);
  • zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną;
  • należy bardzo DOKŁADNIE I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę na część etykiety dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół;
  • nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia;
  • nie opryskiwać upraw, na których są kwitnące chwasty;
  • bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół;
  • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
  • usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół, w przypadku gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki.

IZABELA KIK                 
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR      
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU