||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin

INFORMACJA

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

INFORMUJE

iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin

(Dz. U. z 2014 roku, poz. 516)

 

środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu:

 

  • sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek;

  • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych;

  • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych
    w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin;

  • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych
    w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin

 

chyba, że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 


IZABELA KIK                   
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR      
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU